800 + (EUR)

Robert Tomczak

Magnolien Foto
1

Hochzeitsfotografie aus Liebe zu Fotos und Menschen. Wir wissen durch Erfahrung, wie viel Energie benötigt wird, um die Hochzeit zu organisieren, und wir verstehen die Notwendigkeit, den idealen Weg zu finden, um unberührte Zeiträume zu sparen, ein Bild von diesem unglaublichen Ereignis. Deshalb versichern wir Ihnen die höchste Qualität unseres Service durch den Einsatz von geprüften Methoden und Geräten der besten Klasse. Wir gehören zu WPJA und AGWPJA - Organisationen verbinden die besten Hochzeitsfotografen der Welt.

Wir arbeiten immer zu zweit, sitzen im Schatten, unsichtbar. Nach der Regel, dass der einzige Beweis für unsere Anwesenheit schöne Fotos sein sollten. Um das genaueste Bild, fast dokumentarisch, zu speichern, machen wir Fotos mit dem Licht, das wir sehen, aber es gibt Ausnahmen. Wir leiten nicht, aber manchmal schlagen wir etwas vor.

Magnolia symbolisiert Schönheit der Natur, Frische, Freude, Unschuld und Adel. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sie sehr oft erleben und laden Sie ein, unsere Fotos sorgfältig zu beobachten.

Fotografia ślubna zrodzona z miłości tun zdjęć ich sympatii tun ludzi. Wiemy z doświadczenia ile energii kosztuje organizacja ślubu i rozumiemy potrzebę znalezienia idealnego spósobu, pozwalającego zachować nietknięty upływem czasu, obraz tego niezwykłego wydarzenia. Dlatego zapewniany najwyższą jakość usług poprzez stosowanie sprawdzonych metod oraz korzystanie zie sprzętu najwyższej klasy. Należymy do WPJA und AGWPJA - Organizacji zrzeszających najlepszych fotografischen ślubnych na świecie.

Pracujemy zawsze wir dwoje, trzymając się raczej w cieniu, niewidoczni. Zgodnie z zasadą, że jedynym dowodem naszej obecności powinny być piękne zdjęcia. Aby zachować jak najbardziej dokładny, bliski dokumentalnemu obraz, fotografuje przy świetle zastanym, choć oczywiście bywają wyjątki. Nie reżyserujemy, ale sugerujemy coś czasem.

Magnolia symbolizuje piękno natury, siłę życia, wieżość, radość, niewinność i szlachetność. Życzymy Wam abyście doświadczali ich jak najczęściej und zapraszamy tun uważnego oglądania naszych zdjęć.

1 Awards für dokumentarische Hochzeitsfotografie

1 TOP Hochzeitsfotograf Titel

Die WPJA erkennt Robert Tomczak stolz als einen TOP internationalen Hochzeitsfotografen an. Mitglieder, die am Ende jedes Jahres die meisten Wettbewerbspunkte haben, werden als TOP Hochzeitsfotografen oder in einigen Fällen als POY - Fotograf des Jahres eingestuft.