800 + (EUR)

Robert Tomczak

Magnolien Foto
1

Wedding photography born of love to photos and people. We know by experience how much energy is needed to organize the wedding and we understand the need of finding the ideal way, allowing to save untouched lapse of time, a picture of this incredible event. That is why we assure you about the highest quality of our service through using tested methods and equipment of the best class. We belong to WPJA and AGWPJA – organizations associated the best wedding photographers in the world.

Wir arbeiten immer zu zweit, sitzen im Schatten, unsichtbar. Nach der Regel, dass der einzige Beweis für unsere Anwesenheit schöne Fotos sein sollten. Um das genaueste Bild, fast dokumentarisch, zu speichern, machen wir Fotos mit dem Licht, das wir sehen, aber es gibt Ausnahmen. Wir leiten nicht, aber manchmal schlagen wir etwas vor.

Magnolia symbolisiert Schönheit der Natur, Frische, Freude, Unschuld und Adel. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sie sehr oft erleben und laden Sie ein, unsere Fotos sorgfältig zu beobachten.

Fotografia ślubna zrodzona z miłości tun zdjęć ich sympatii tun ludzi. Wiemy z doświadczenia ile energii kosztuje organizacja ślubu i rozumiemy potrzebę znalezienia idealnego spósobu, pozwalającego zachować nietknięty upływem czasu, obraz tego niezwykłego wydarzenia. Dlatego zapewniany najwyższą jakość usług poprzez stosowanie sprawdzonych metod oraz korzystanie zie sprzętu najwyższej klasy. Należymy do WPJA und AGWPJA - Organizacji zrzeszających najlepszych fotografischen ślubnych na świecie.

Pracujemy zawsze wir dwoje, trzymając się raczej w cieniu, niewidoczni. Zgodnie z zasadą, że jedynym dowodem naszej obecności powinny być piękne zdjęcia. Aby zachować jak najbardziej dokładny, bliski dokumentalnemu obraz, fotografuje przy świetle zastanym, choć oczywiście bywają wyjątki. Nie reżyserujemy, ale sugerujemy coś czasem.

Magnolia symbolizuje piękno natury, siłę życia, świeżość, radość, niewinność i szlachetność. Życzymy Wam abyście doświadczali ich jak najczęściej i zapraszamy do uważnego oglądania naszych zdjęć.

1 Awards für dokumentarische Hochzeitsfotografie

1 TOP Hochzeitsfotograf Titel

Die WPJA erkennt Robert Tomczak stolz als einen TOP internationalen Hochzeitsfotografen an. Mitglieder, die am Ende jedes Jahres die meisten Wettbewerbspunkte haben, werden als TOP Hochzeitsfotografen oder in einigen Fällen als POY - Fotograf des Jahres eingestuft.